توسعه تحصیلات تکمیلی بزرگترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی است

لیست رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

کاردانی

 

ديني و عربي

رياضي

علوم تجربي

كاربردكامپيوتر

کاردان فني مکانيک-تاسيسات

 معماري

 

 

ساختمان

مكانيك خودرو

گـرافيك

معماري

بهداشت خانواده

حسابداري

 

 

علمی کاربردی تربیت بدنی

تربيت بدني

حسابداري

کودکياري مربي بهداشت

كاربردكامپيوتر

الكترونيك

تاسيسات

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مهندسي تکنولوژي عمران

معماري

مهندسي تکنولوژي معماري

 

 

حرارت وسيالات

عمران

مهندسي تکنولوژي الکترونيک

 

 

رياضي

علوم تجربي

الكترونيك

 

 

 

کارشناسی پیوسته

ميكروبيولوژي

فیزیک اتمی ملکولی

 مهندسی الكترونيك

استخراج معدن

تكنولوژي صنعتي

حرارت وسيالات

مهندسی عمران- سازه

مهندسی عمران- عمران

مهندسي عمران -مهندسي آب

مهندسي عمران - راه

مهندسي عمران - خاک

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسی کامپیوتر  - سخت افزار

ماشين هاي كشاورزي

مكانيك ماشينهاي كشاورزي

آبياري

مهندسي کشاورزي گرايش  آب

معماری شهرسازي

معماري

 

 

 

مامائـي

اقتصادبازرگـاني

اقتصادنظري

پژوهشگـري علوم اجتماعي

تربيت بدني وعلوم ورزشي

تربيت دبير زبان انگليسي

حسابداري

حسابداري - دولتي

حسابداري - مالياتي

حسابرسي

خدمات اجتماعي

دبيري زبان انگـليسي

دبيري علوم اجتماعي

زبان وادبيات انگـليسي

زبان وادبيات فارسي

فقه ومباني حقوق اسلامي

فلسفه وکلام اسلامي

مديريت بازرگـاني

مديريت دولتي

مديريت صنعتي

علوم گیاهی

رياضي كاربردي

رياضي محض

شيمي كاربردي

شيمي محض

 

 

شیمی آلی آفت کشی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی پزشکی - بیومکانیک

مهندسی شیمی

مهندسی کشاورزی فضای سبز

الهیات ومعارف اسلامی

آموزش ابتدائـي

آموزش ديني عربي

حسابداري

دبيري آموزش ابتدائـي

دبيري زبان انگـليسي

دبيري زبان وادبيات فارسي

علمي كاربردي حسابداري

آموزش  رياضي

رياضي

علوم تجربي

الكترونيك

حرارت وسيالات

عمران

مهندسي تکنولوژي الکترونيک

مهندسي تکنولوژي عمران

معماري

مهندسي تکنولوژي معماري

پرستاري

 

 

 

ارشد ناپیوسته

مهندسي كشاورزي - سازه هاي آبي - تاسيسات آبياري ‌

معماري

طراحی شهری

مهندسی فنآوری اطلاعات( طراحی و

تولید نرم افزار)

مهندسی کامپیوتر( نرم افزار)

 

 

شيمي آلي

شيمي تجزيه

سازه

سازه هاي هيدروليكي

مهندسي توليدات گـياهي

مهندسي کشاورزي - منابع آب

 

 

زبان وادبيات فارسي

مديريت دولتي

آموزش  رياضي

رياضي كاربردي

رياضي محض

 

 

دکتری تخصصی

رياضي محض

شیمی آلی

شیمی تجزیه

 

 

رياضي جبر

رياضي كاربردي

 

 

مديريت دولتي

رياضي آناليز

 

 آیا میدانید  دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای اخیر4 رتبه برتر در امر اقامه نماز راکسب نموده است


Copyright © 2010 IAUK.ac.ir. All Rights Reserved