توسعه تحصیلات تکمیلی بزرگترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی است


آیا میدانید  دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای اخیر4 رتبه برتر در امر اقامه نماز راکسب نموده است


Copyright © 2010 IAUK.ac.ir. All Rights Reserved