توسعه تحصیلات تکمیلی بزرگترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی است

ثبت لحظه ای فیش های واریزی شهریه دانشجویان در واحد کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی وامور بین الملل: آرش محمودی رییس اداره امور شهریه واحد کرمان در گفت وگویی اظهار داشت: فیش های واریزی شهریه دانشجویان در واحد کرمان از هر کجای کشور به صورت لحظه ای ثبت میشود واین در حالیست که در سایر واحدها ومراکز دانشگاهی بعد از بیست وچهار ساعت این امکان فراهم است.
وی ادامه داد: درآمد یک واحد دانشگاهی از طریق شهریه پرداختی دانشجویان به اداره امور شهریه تامین میگردد وبه سبب بعد مالی ، این قسمت از حساسیت بسیار بالایی نیز برخوردار بوده وکوچکترین اشکال واشتباه باعث اختلال در امر ثبت نام و شهریه دانشجویان میشود که این امر باعث شده کارکنان اداره امور شهریه د ر واحدهای دانشگاهی علاوه بر تجربه ودقت کافی ، بایستی صبور و خوش برخورد نیز باشند .
محمودی عنوان کرد: دانشجویان از بدو ورود تا زمان فارغ التحصیلی جهت بررسی کل وضعیت مالی خود به این قسمت مراجعه می نمایند ، به همین دلیل باعث گردیده امور شهریه بیشترین امار مراجعه کنندگان رادر بین قسمتهای مختلف دانشگاه دارا باشد.
وی درباره شرح وظایف اداره امور شهریه واحدهای دانشگاهی تصریح کرد:از جمله امور مرتبط با وظایف امور شهریه میتوان به :دریافت شهریه از دانشجویان وثبت وصدور اسناد مالی ،بررسی وضعیت مالی دانشجویان عادی ،تحت پوشش بهزیستی،بنیاد جانبازان وایثارگران،ثبت نامه ها و فرمهای تخفیف پس از تایید ریاست واحد یا معاونت محترم اداری و مالی،رسیدگی به وضعیت مالی دانشجویان فارغ التحصیل ،انصرافی ،اخراجی،انتقالی ، بررسی وضعیت مالی دانشجویان دارای مرخصی تحصیلی ،اجباری ،بررسی وضعیت مالی دانشجویان دارای فرم معرفی به استاد،تعریف شهریه در سایت و سیستم دانشگاه بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی،ثبت نام دانشجویان قدیمی و جدیدالورود در هر نیمسال،انتقال ورفع مغایرت فیش های واریزی دانشجویان (فیش بانکی و پرداختهای الکترونیکی)،پاسخ دادن به سئولات مراجعه کنندگان (حضوری وتلفنی)در مورد وضعیت شهریه آنان،پاسخ به نامه های ارسالی دانشجویان به دفتر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری از طریق سایت سامد،پرداخت اینترنتی شهریه و همچنین پرداخت درکلیه بانکهای ملی سراسر کشور با کد دیجیت وثبت لحظه ای فیشها وثبت وامهای صندوق رفاه وکسر از شهریه دانشجویان اشاره کرد.
 

91/4/14  8:30آیا میدانید  دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای اخیر4 رتبه برتر در امر اقامه نماز راکسب نموده است


Copyright © 2010 IAUK.ac.ir. All Rights Reserved