توسعه تحصیلات تکمیلی بزرگترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی است

گروه آموزشی میکروبیولوژی

کریمی نیک

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
مربی
اطلاعات علمی و کاری
سمت: 
مسئول کمیته تجهیز و توسعه دانشگاه
آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد( دانشجوی دکتری میکروبیولوژی)
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
گرایش تحصیلی: 
میکروبیولوژی
سوابق تدریسی و اجرایی: 

،میکروبیولوژی محیطی و کاربردی. باکتریولوژی 1 و 2 ، میکروبیولوژی عمومی 1و2.

رزومه علمی (cv): 
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
a.kariminik@iauk.ac.ir
پست الکترونیک (شخصی): 
ashraf.kariminik@gmail.com
اطلاعات شخصی
کوتاه در مورد من: 

بسمه تعالی


نام : اشرف        نام خانوادگی : کریمی نیک
عضو هیات علمی تمام وقت گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
میزان تحصیلات :   دانشجوی دکتری رشته میکروبیولوژی واحد علوم و تحقیقات
سوابق اجرایی :
- 5 سال سرپرست آزمایشگاههای گروه میکروبیولوژی
- 4 سال مدیر گروه میکروبیولوژی و علوم تجربی
- مدیر گروه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی واحد علوم و تحقیقات از مهر ماه 1389 تا کنون
- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد کرمان از سال 1389 تا آبانمته 1390 .
- مسئول کمیته تجهیز و توسعه دانشگاه از مردادماه 1389 تا کنون
سوابق پژوهشی :
- مجری 10 طرح پزوهشی
- همکار 5 طرح پزوهشی
- چاپ 1 مقاله در مجله علمی پژوهشی فارسی
- چاپ 7 مقاله در مجله علمی پژوهشی خارجی و ISI
- ارائه 17 مقاله درکنگره های ملی و بین المللی داخل کشور

کاظمی پور

اطلاعات اصلی
No descr
محل تولد: 
کرمان
مرتبه علمی: 
مربی
اطلاعات علمی و کاری
سمت: 
مدیرگروه میکروبیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترای تخصصی
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: 
دانشگاه پونا هندوستان گروه میکروبیولوژی
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
گرایش تحصیلی: 
میکروبیولوژی پزشکی
سوابق تدریسی و اجرایی: 

لطفا جهت مشاهده سوابق علمی و اجرایی (C.V) علاوه بر فایل pdf  به وب سایت مندرج در قسمت بالا نیزمراجعه فرمایید.

رزومه علمی (cv): 
اطلاعات تماس
آدرس: 

کرمان - بلوار ولیعصر - دانشگاه آزاد اسلامی کرمان -  گروه میکروبیولوژی -  کد پستی 7135131167  

تلفن ثابت: 
3201321
پست الکترونیک (شغلی): 
iaukmicrobiology@yahoo.com

محمودی

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
استادیار
اطلاعات علمی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
گرایش تحصیلی: 
میکروبیولوژی
رزومه علمی (cv): 
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
mehrnazmahmoudi@iauk.ac.ir

متقی

اطلاعات اصلی
No descr
محل تولد: 
کرمان
مرتبه علمی: 
استادیار
اطلاعات علمی و کاری
سمت: 
مدیر تحصیلات تکمیلی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ شروع به کار: 
1370/7/1
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: 
علوم و تحقیقات تهران
رشته تحصیلی: 
علوم و صنایع غذایی
گرایش تحصیلی: 
میکروبیولوژی مواد غذایی
سوابق تدریسی و اجرایی: 

اطلاعات تماس
آدرس: 

پست الکترونیک (شغلی): 
motaghi@iauk.ac.ir
اطلاعات شخصی
کوتاه در مورد من: 

علایق: 

قائمی

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
مربی
اطلاعات علمی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
زیست شناسی
گرایش تحصیلی: 
میکروبیولوژی
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
ghaemi@iauk.ac.ir

ضیاابراهیمی

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
استادیار
اطلاعات علمی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
گرایش تحصیلی: 
فیزیولوژی گیاهی
رزومه علمی (cv): 
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
ziaebrahimi@iauk.ac.ir

سلطانی

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
مربی
اطلاعات علمی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
گرایش تحصیلی: 
-
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
msoltani@iauk.ac.ir

رخ بخش زمین

اطلاعات اصلی
No descr
محل تولد: 
شیراز
مرتبه علمی: 
استادیار
اطلاعات علمی و کاری
سمت: 
رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه/ مدیر گروه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی و فیزیولوژی گیاهی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترای تخصصی
تاریخ شروع به کار: 
1377/7/7
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: 
دانشگاه پونا هندوستان - گروه بیوتکنولوژی
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
گرایش تحصیلی: 
بیوتکنولوژی میکروبی
سوابق تدریسی و اجرایی: 

لطفا جهت مشاهده سوابق علمی و اجرایی  (C.V.) علاوه بر فایل  pdf به وب سایت مندرج در قسمت بالا نیز مراجعه فرمایید.

رزومه علمی (cv): 
اطلاعات تماس
آدرس: 

1.  مجتمع هیات علمی - طبقه دوم - گروه میکروبیولوژی                                  تلفن:  3201321

          2. ساختمان شماره یک آموزش - طبقه همکف - دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه       تلفن:  3201509       

                       ****(کرمان - بلوار ولیعصر-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)****

تلفن ثابت: 
3201509
پست الکترونیک (شغلی): 
sanjesh@iauk.ac.ir
پست الکترونیک (شخصی): 
iaukmicrobiology@yahoo.com
اطلاعات شخصی
کوتاه در مورد من: 

1.  رئیس انجمن علمی میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 84-1381 (اولین انجمن علمی مصوب در منطقه 7)

2.  سر پرست آزمایشگاه تحقیقاتی گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 84-1382

3.  عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی کرمان  84-1381

4. دبیر شورای سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 84-1381

5. عضو هیا ت های سنجش و نظارت منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی 84-1382

6. عضو اصلی هیات مدبره انجمن میکروب شناسی ایران (وزارن بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تهران) 82-1380

7. بازرس انجمن میکروب شناسی ایران (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  - تهران) 84-1382

8. عضو کمیته علمی اولین همایش نقش آزمایشگاه میکروب شناسی در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی (دانشگاه علوم پزشکی  قزوین ) 1381

9.عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری میکروب شناسی  (دانشگاه علوم پزشکی اهواز)  1381

10.  عضو کمیته علمی ششمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران (دانشگاه علوم پزشکی تهران)  1382

11. عضو کمیته علمی انجمن اسلامی دانشجویان شبه قاره هند در پونا (دوره بیست و پنجم)  88-1387 

12.  مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 92-1390

13. عضو شورای دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 93-1390

14. معاونت آموزشی طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در استان کرمان  93-1391

15.رئیس  دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 93-1390

16. دبیر و عضو شورای آموزشی دانشگاه  آزاد اسلامی کرمان 93-1390

17. مدیر گروه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی و فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 93-1392

18.                 Journal Referee: African Journal of Biotechnology                                         

19.     Journal Referee: Jundishapur Journal of Pharmaceutical Products

توکلی

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
مربی
اطلاعات علمی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
گرایش تحصیلی: 
میکروبیولوژی
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
tavakoli@iauk.ac.ir

رجایی

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
استادیار
اطلاعات علمی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم گیاهی
گرایش تحصیلی: 
سیستماتیک گیاهی
رزومه علمی (cv): 
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
rajaei@iauk.ac.ir


آیا میدانید  دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای اخیر4 رتبه برتر در امر اقامه نماز راکسب نموده است


Copyright © 2010 IAUK.ac.ir. All Rights Reserved